Welcome to

TIFFI BOUTIQUE HOTEL

Bezpieczeństwo obsługi

Szczegółowe informacje

BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI

  •  Personel został przeszkolony w zakresie procedur nowej polityki bezpieczeństwa.
  • Praca obsługi odbywa się w stałym zespole w systemie zmianowym.
  • Przed wejściem do hotelu przeprowadzamy rutynowy pomiar temperatury pracowników oraz obowiązkową dezynfekcję dłoni.
  • Pracownicy z temperaturą powyżej 37,5⁰C nie są dopuszczani do pełnienia obowiązków.
  • Pracownicy używają rękawiczek i maseczek oraz przyłbic przy obsłudze Gości.
  • Wszelkie dostawy do hotelu są realizowane bez możliwości wejścia dostawcy do wnętrza hotelu.
  • Realizacja pracy firm zewnętrznych odbywa się zgodnie z powyższymi punktami.
  • Każdy dział w hotelu posiada bardzo szczegółową instrukcję postępowania, stworzoną tylko dla tego działu i minimalizującą ewentualne zagrożenia