Welcome to

TIFFI BOUTIQUE HOTEL

W hotelu

Szczegółowe informacje

W HOTELU

 • Wstęp do części hotelowej mają tylko osoby posiadające rezerwacje.
 • Zapewniamy szybki check-in i check-out, podczas którego przy recepcji mogą przebywać tylko osoby z jednej rezerwacji.
 • W trakcie check-in gość otrzymuje dodatkowo informator hotelowy z zasadami bezpieczeństwa stosowanymi w obiekcie.
 • Rekomendujemy dokonywanie płatności kartą bądź blikiem.
 • Karty do pokoi są każdorazowo dezynfekowane.
 • W całym obiekcie (za wyjątkiem pokoju) Gości obowiązuje zachowanie odległości co najmniej 2 m pomiędzy sobą.
 • Goście przebywający w przestrzeni wspólnej na terenie hotelu są zobowiązani do noszenia maseczek. Gwarantujemy możliwość otrzymania w recepcji środków ochrony indywidualnej, tj. maseczek i rękawiczek.
 • Z windy mogą korzystać jednocześnie wyłącznie osoby z jednego pokoju.
 • Po wejściu do hotelu Goście proszeni są o dodatkową dezynfekcję dłoni.
 • Środki dezynfekcji indywidualnej znajdują się w oznaczonych punktach w częściach wspólnych i głównych ciągach komunikacyjnych.
 • W hotelowych częściach publicznych co godzinę przeprowadzana jest dezynfekcja, która obejmuje m.in. wszystkie klamki, drzwi, przyciski w windach, poręcze, urządzenia sanitarne w toaletach ogólnodostępnych.
 • Wszystkie przestrzenie wspólne są systematycznie wietrzone.
 • Personel obsługuje Gości w maseczkach (przyłbicach) i rękawiczkach.